eUsahawan PKNK

Maklumat & Profile Perniagaan

Maklumat ini akan digunapakai untuk tujuan pendaftaran eUsahawan PKNK.

Mohon maklumat diri pengguna.
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah
Jenis Milikan? (Sila Pilih 1 Sahaja)

Milikan Tunggal

Sdn Bhd

Perkongsian

Tempat Perniagaan?